SYYSKOKOUKSEN 16.11.2017 PÄÄTÖKSIÄ

1.11.2016

Hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma (liitteet 1 ja 2)

Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 Sirpa Pulkkinen ja varatoiminnantarkastajaksi Sirkka Penttilä.

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Airi Mattila Kaustiselta.

Valittiin yhdistykselle uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle vuodelle 2018.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2018:

Jäsen                                Varajäsen

Krista Järvelä                    Greta-Liisa Timonen 

Antti Lindholm                    Riitta Salin

Seija Klemola                    Taina Jänkä

Mirja Linna                         Piia Salmi

Asko Mikkola                     Raija Peltoniemi

Maria Mikkola                    Satu Puoliväli

Lahja Varila                        Kirsi Polvilampi

Susanne Mikkola               Ira Korkala

Päivi Torppa                       Satu Päivärinta

Vahvistettiin kokous- ym palkkiot vuodelle 2018.

Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2018.

Jäsenmaksuprosentti vuonna 2018 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu 5 euroa palkattomalla virkavapaalla ja Kelan päivärahalle pudonneilta jäseniltä ja eläkeläisjäsenmaksu 36 e/vuosi. Opiskelijajäsenmaksu 36 euroa/vuosi.

Kokoukset kutsutaan kokoon sääntöjen mukaan.