SYYSKOKOUKSEN 26.11.2020 PÄÄTÖKSIÄ

31.12.2020

Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma (liitteet 1 ja 2)

Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 Annika Rauma ja varatoiminnantarkastajaksi Ari Pekkarinen.

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Airi Mattila Kaustiselta.

Valittiin yhdistykselle uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle vuodelle 2021.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021:

Jäsen                                Varajäsen

Krista Järvelä                    Tuula Pulkkinen

Antti Lindholm                    Riitta Salin

Seija Klemola                    Taina Jänkä

Mirja Linna                         Piia Salmi

Kirsi Katajaniemi                Raija Peltoniemi

Maria Mikkola                    Satu Puoliväli

Lahja Varila                        Kirsi Polvilampi

Susanne Mikkola               Ira Korkala

Päivi Torppa                       Satu Päivärinta

Vahvistettiin kokous- ym palkkiot vuodelle 2021.

Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2020.

Jäsenmaksuprosentti vuonna 2021 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu 5 euroa palkattomalla virkavapaalla ja Kelan päivärahalle pudonneilta jäseniltä ja eläkeläisjäsenmaksu 36 e/vuosi. Opiskelijajäsenmaksu 36 euroa/vuosi.

Kokoukset kutsutaan kokoon sääntöjen mukaan.

Liitteet