Kevät- ja ensimmäisen purukokouksen päätöksiä 17.06.2021

30.6.2021

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

 

Lisäksi käsiteltiin yhdistyksen purkautumiseen liittyvät asiat ja yhdistymissopimus.

 

 

 

 

Liitteet